Emisja obligacji

Opinie RIO rok 2021

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za I kwartał 2021 roku

Opinie RIO rok 2020

Sprawozdania budżetowe 2020

Informacja o wykonaniu budżetu Rok 2020

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za IV kwartał 2020 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za III kwartał 2020 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za II kwartał 2020 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za I kwartał 2020 roku


Informacja o wykonaniu budżetu Rok 2019

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za IV kwartał 2019 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za III kwartał 2019 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za II kwartał 2019 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za I kwartał 2019 roku

Opinie RIO rok 2019

UCHWAŁA Nr 10-00310-4/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Boćki na 2020 r.

UCHWAŁA Nr 11-00311-4/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 22 listopada 2019 r.  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024

UCHWAŁA Nr II - 00320 - 9/19  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2019 r.  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boćki o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r

UCHWAŁA NR II 00312-12/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

UCHWAŁA NR II 00312-10/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Boćki

Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2019

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca IV kwartału roku 2019

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Sprawozdania budżetowe III kwartał 2019

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca III kwartału roku 2019

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Sprawozdania budżetowe II kwartał 2019

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca II kwartału roku 2019

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Sprawozdania budżetowe I kwartał 2019

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca  roku 2019

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca  roku 2019

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca I kwartału roku 2019

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca  roku 2019


Opinie RIO rok 2018

UCHWAŁA Nr II-00310-16/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Białymstoku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Boćki na 2019 r.

UCHWAŁA Nr II-00311-16/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024

UCHWAŁA Nr II-00320-12/18  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 sierpnia  2018 r  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boćki informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

UCHWAŁA Nr II-00322-13/18  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 7 maja  2018 r  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boćki wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2017 r.

UCHWAŁA Nr 11-00321-7/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku z dnia 21 marca 2018 r w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

UCHWAŁA Nr II-00312-23/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Boćki


Informacja o wykonaniu budżetu Rok 2018

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za IV kwartał 2018 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za III kwartał 2018 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za II kwartał 2018 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za I kwartał 2018 roku

 Uchwały

UCHWAŁA NR XXIV/122/2017 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2018

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2017 do końca IV kwartału roku 2018

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

 

Sprawozdania budżetowe III kwartał 2018

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2018 do końca III kwartału roku 2018

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Sprawozdania budżetowe II kwartał 2018

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca  roku 2018

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca  roku 2018

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2017 do końca II kwartału roku 2018

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca  roku 2018

Sprawozdania budżetowe I kwartał 2018

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca  roku 2018

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca  roku 2018

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2017 do końca I kwartału roku 2018

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca  roku 2018


Informacja o wykonaniu budżetu Rok 2017

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za IV kwartał 2017 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za III kwartał 2017 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za II kwartał 2017 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za I kwartał 2017 roku

Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (grudzień)

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (grudzień)

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada  roku 2017 (listopad)

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017 (listopad)

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2017 do końca IV kwartału roku 2017

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Sprawozdania budżetowe III kwartał 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2017 do końca III kwartału roku 2017

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Sprawozdania budżetowe II kwartał 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2017 do końca III kwartału roku 2017

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Sprawozdania budżetowe I kwartał 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2016 do końca I kwartału roku 2017

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI


Opinie RIO rok 2017

UCHWAŁA Nr 11-00310-1/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 r. 7 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Boćki na 2018 rok

UCHWAŁA Nr II-00311-1/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2024

UCHWAŁA Nr 11-00320-15/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boćki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

UCHWAŁA Nr II-00322-8/17 / Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boćki v wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2016r.

UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-20/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

UCHWAŁA Nr 11-00312-54/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Boćki


 Uchwały

UCHWAŁA NR XV/82/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR X/61/16  Z DNIA 31 MARCA 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022


Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku

Zarządzenie Nr 9/16  z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok


Informacja o wykonaniu budżetu Rok 2016

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za IV kwartał 2016 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za III kwartał 2016 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za II kwartał 2016 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za I kwartał 2016 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2016 rok

 Sprawozdania budżetowe III kwartał 2016

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia września roku 2016

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2016 do końca III kwartału roku 2016

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia września roku 2016


Sprawozdania budżetowe II kwartał 2016

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2016 do końca II kwartału roku 2016

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016


Sprawozdania budżetowe I kwartał 2016

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2016 do końca I kwartału roku 2016

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016


Opinie RIO rok 2016

UCHWAŁA Nr 11-00310-48/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Boćki na 2017 r.

UCHWAŁA Nr II-00311-48/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na łata 2017-2020 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na łata 2017-2022

UCHWAŁA Nr II - 00320 - 31A/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Bociek informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-12/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.

UCHWAŁA Nr H-00312-58/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2016r w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2016 rok w budżecie gminy Boćki


 Opinie RIO rok 2015

UCHWAŁA Nr II-00311-12/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 listopada 2015 r.  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2016-2019 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022

UCHWAŁA Nr II 00310-12/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Boćki na 2016 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego


Informacja o wykonaniu budżetu Rok 2015

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za IV kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za III kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za II kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za I kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2015 rok


Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2015 do końca 4 kwartału roku 2015

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015


Sprawozdania budżetowe III kwartał 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2015

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2015

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2015 do końca 3 kwartału roku 2015

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2015


Sprawozdania budżetowe II kwartał 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2015 do końca 2 kwartału roku 2015

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015


Sprawozdania budżetowe I kwartał 2015

Rb-27S

Rb-27ZZ

Rb-28S

Rb-34S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z


Uchwały

UCHWAŁA NR IX/46/15  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR IX/45/15  Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022


Zarządzenia rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 27/15  z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/15  z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok


Opinie RIO rok 2015

UCHWAŁA Nr II-00320-17/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boćki informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

UCHWAŁA Nr 00321-25/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

UCHWAŁA Nr 11-00312-48/15  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2015 rok w budżecie gminy Boćki


 Uchwały rok 2014

UCHWAŁA NR II/ 10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

XXVIII/188/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

XXVIII/187/14 Z DNIA 12 CZERWCA 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022


Zarządzenia rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 32/14 z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok


Opinie RIO rok 2014

UCHWAŁA Nr II-00310-42/14  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  Białymstoku z dnia 3 grudnia 2014 r w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Boćki na 2015 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

UCHWAŁA Nr II-00311-42/14  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Białymstoku z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2015-2018 wraz z prognozy długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022

UCHWAŁA Nr II -00320-16/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boćki informacji 0 przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r.

UCHWAŁA Nr 11-00321-12/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

UCHWALA Nr 11-00312-48/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2014 rok w budżecie gminy Boćki

 


Sprawozdania budżetowe roczne za rok 2014

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia  roku 2014

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE 0 NADWYZCE / DEFICYCE jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na od początku roku 2014 do końca 4 kwartału roku 2014

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych  aktywów  finansowych

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r.

Rb-STsprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy na koniec 2014r.

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boćki za IV kwartał 2014 roku


Sprawozdania budżetowe za rok 2014

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE 0 NADWYZCE / DEFICYCE jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na od początku roku 2014 do końca 3 kwartału roku 2014

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych  aktywów  finansowych

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

Uchwały rok 2013

UCHWAŁA NR XXIV/162/13  z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIV/161/13   Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022


Zarządzenia rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 23/13  z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku


Opinie RIO rok 2013

UCHWAŁA Nr 11-00311-62/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.12. 2013r w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2014-2017 wraz z prognozy długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

UCHWAŁA Nr 11-00310-62/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.12. 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Boćki na 2014 r. oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

UCHWAŁA  Nr 11-00320-41/13  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30.08. 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boćki informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

UCHWAŁA Nr 11-00312-115/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 czerwca  2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2013 rok w budżecie gminy Boćki

Uchwała Nr II - 00313-31/13 13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 czerwca  2013r. w wyrażenia opinii o możliwości wykupu obligacji planowych do wyemitowania 2013-2014  przez gminy Boćki


Sprawozdania budżetowe za rok 2013

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

Rb27s

Rb-28s

Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji  obligacji wraz ze specyfikacja warunków konkursu

Pakiet informacyjny 

Informacja o posiadanych, udziałach w innych podmiotach


 Uchwała budżetowa dot. WPF i emisji obligacji 

UCHWAŁA NR XX/139/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/138/13  z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

UCHWAŁA NR XX/135/13 z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie emisji obligacji


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012r

ZARZĄDZENIE NR 3/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011r

ZARZĄDZENIE NR 8/12 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok


Sprawozdania budżetowe za rok 2012

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

Rb27s

Rb-28s


Sprawozdania budżetowe za rok 2011

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

Rb27s

Rb-28s


Opinie RIO

UCHWAŁA NR-II-00312 -39/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

UCHWAŁA NR-II-00312 -12/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości  sfinansowania przewidzianego na 2013 rok deficytu w budżecie Gminy Boćki

UCHWAŁA NR-II-00311 -81/12 -Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2013-2016 wraz z prognozą długu i spłatą  zobowiązań na lata 2013-2018

UCHWAŁA NR-II-00310 -81/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Boćki na 2013 oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

UCHWAŁA NR-II-00321 -16/12 -Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-08-25

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2013-05-27

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2021-04-23

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2013-05-27