Przetargi 2018 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Boćki zaprasza do złożenia oferty na: Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezpańskich psów z terenu Gminy Boćki


ZP.271.14.2018  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  na zadanie pn.: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2019 r na terenie Gminy Boćki.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY


BGK. 271.11 .2018  ZAPYTANIE OFERTOWE. Gmina Boćki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boćki w ilości 54 Mg.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boćki"


Ogłoszenie nr 633992-N-2018 z dnia 2018-10-09 r. Przebudowa drogi gminnej Nr 108754 B w miejscowości Bystre na odcinku w km 7+855 - 8+007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie nr 618127-N-2018 z dnia 2018-09-18 r. Gmina Boćki: Remont drogi gminnej nr geod. 1375, 119 od dr.kr.19 Dziecinne – kol. Boćki w km 0+000 -1+240” zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Nr sprawy: OSP/1/2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach.


Nr sprawy: OSP/1/2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przedmiot zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach


BGK. 6840.1.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości


OSP/1/2018 Boćki, dn. 10.08.2018 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach.

Nr sprawy: OSP/1/2018 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach.  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


BGK.6840.1.2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BOĆKI


Ogłoszenie nr 556349-N-2018 z dnia 2018-05-10 r. Gmina Boćki: Przebudowa drogi gminnej Nr 108754B - ulicy w m. Bystre w km 7+250 – 7+550 „zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych". OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załączniki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Ogłoszenie nr 554231-N-2018 z dnia 2018-05-07 r. Gmina Boćki: Remont drogi gminnej o nr działek geod.125/1,141 od drogi pow. m. Wiercień w kierunku dr. pow. Szumki w km 0+000 - 1+000 – zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załączniki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


BGK.6140.8.1.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Boćki w 2018 roku”

FORMULARZ OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Boćki w związku z ustawą z dnia 22 czerwca 2017r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. poz. 1389 z póź. zm.)


Przetarg ustny nieograniczony na: „Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących na działce oznaczonej nr geod. 50/1 we wsi Jakubowskie gm. Boćki”


Ogłoszenie nr 527933-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.  Gmina Boćki: Remont odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Boćki, polegający na wbudowaniu 8500 m3 żwiru w 2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SIWZ oraz załączniki

Numer sprawy: ZP.271.2.20 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Remont odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Boćki, polegający na wbudowaniu 8500 m3 żwiru w 2018r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2018-03-07

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2018-11-29

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2018-03-07