Przetargi 2017 rok

BGK. 6840. 2. 2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości


BGK. 6840. 2. 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  I MIENIE GMINY BOĆKI


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Gmina Boćki: Remont drogi gminnej nr geod.167 od drogi nr geod.293 Bodaki - kol. Bodaczki w km 0+000 - 0+980 – zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

załączniki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie nr 577859-N-2017 z dnia 2017-08-25 r.  Zespół Szkół w Boćkach: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 litrów do kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Boćkach w sezonie grzewczym 2017/2018

SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 litrów do kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Boćkach w sezonie grzewczym 2017/2018


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 563100-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. Gmina Boćki: Remont drogi gminnej o nr działek geod.293,292 Bodaki-kol. Bodaki w km 0+000-1+700. – zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Ogłoszenie

SIWZ

załącznki czI

załaczniki cz II

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZP.271.3.2017  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont drogi gminnej o nr działek geod.293,292 Bodaki - Kol. Bodaki w km 0+000- 1+700”


Ogłoszenie nr 519087-N-2017 z dnia 2017-05-26 r.  Gmina Boćki: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki

załaczniki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki


Ogłoszenie nr 517765-N-2017 z dnia 2017-05-25 r. Gmina Boćki: Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Boćki, polegających na wbudowaniu 8500 m3 żwiru w 2017r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2017-08-25

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2017-10-20

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2017-05-25