Przetargi 2016 rok

Ogłoszenie nr 318330 - 2016 z dnia 2016-10-05 r. Boćki: Remont drogi wewnętrznej o nr geod. działek 124,1428 tj. od dr. powiatowej Nr 1746 B Boćki, Krasna Wieś do drogi nr geod 126 Kol. Boćki w km ( 0+000- 1+300), w tym zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w km(0+000-0+900.

załączniki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Ogłoszenie nr 305348 - 2016 z dnia 2016-09-06 r. Boćki: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr geod. działek 81,184, 355, 228 tj. od dr. powiatowej Nr 1746 B Boćki , Krasna Wieś do miejscowości Nurzec w km 0+000 – 2+000; związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


T.2632.1.2016OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu na sprzedaż samochodów

załącznik nr 1


Boćki: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół w Boćkach przy ul. Dubieńskiej 4, 17-111 Boćki. Numer ogłoszenia: 130076 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekt umowy

SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Formularz oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Boćkach przy ul. Dubieńskiej w sezonie grzewczym 2016/2017


Boćki: Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 7500 m 3 żwiru w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego w 2016 roku. Numer ogłoszenia: 120774 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Boćki, dnia 2016-01-13 BGK.72241.1.2016 Ogłoszenieo przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomośc

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2016-10-21

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2016-06-01