Dr. 271.7.2014 OGŁOSZENIE ( ZAWIADOMIENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT Dotyczy: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Boćki


Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Boćki Numer ogłoszenia: 231591 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)


BGK. 271. 9. 2014  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu pod nazwą:  Dostawa i montaż 315 instalacji solarnych na terenie Gminy Boćki w ramach Projektu: Boćki – Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych”.


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK.271.8.2014, nazwa zadania:Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki


Boćki: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą: Dostawa i montaż 315 instalacji solarnych na terenie Gminy Boćki w ramach Projektu: Boćki - Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych. Numer ogłoszenia: 213989 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014

załączniki


BGK.72241.1.2014r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości


Boćki: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki. Numer ogłoszenia: 196135 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

załączniki


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą zadania: „Dostawa i montaż 315 instalacji solarnych na terenie Gminy Boćki w ramach Projektu: Boćki – Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych”.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK.271.7.2014, nazwa zadania:Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec


Ogłoszenie( zawiadomienie). Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108777B, ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły o długości 1,33 km. 


Boćki: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec. Numer ogłoszenia: 174117 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

załączniki


Boćki: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108777B, ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły o długości 1,33 km. Numer ogłoszenia: 170111 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014

załaczniki
 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZS.262.1.2014; nazwa zadania: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 42000 litrów do kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Boćkach przy ul. Dubieńskiej 4, 17-111 Boćki.


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowanym. Dotyczy: dostawa i montaż 315 instalacji solarnych na terenie Gminy Boćki w ramach Projektu: Boćki – Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych.

załączniki

Pytania i wyjaśnienia 


Boćki: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 42000 litrów do kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Boćkach przy ul. Dubieńskiej 4, 17-111 Boćki. Numer ogłoszenia: 156211 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

załączniki


Ogłoszenie o zamówieniu przesłanym do publikacji. (Dot. dostawa i montaż 315 instalacji solarnych na terenie Gminy Boćki)


Dr. 271.3.2014 Boćki dnia 26.06.2014 r.  OGŁOSZENIE ( ZAWIADOMIENIE)  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy Dr. 271.3.2014 nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej, ulicy we wsi Śnieżki nr geod.313/2 w km 0+000 - 0+800


Boćki dnia 2014-06-11

Nasz znak: BGK.6840.1.2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  I MIENIE GMINY BOĆKI

Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Boćki 17-111 Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3 został zamieszony na okres 21 dni tj. od 16 czerwca do 7 lipca 2014r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność i mienie Gminy Boćki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i trybie bezprzetargowym: Nr geod.. 699/6  - obręb Boćki, nr  108- obręb Sielc, nr 222/10 i 222/12 – obręb Śnieżki, nr 107 – obręb Solniki i nr 337/10 – obręb Starowieś. Termin przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Boćki, pokój nr 20, tel. 85 731 96 20.

Wójt:              

mgr Stanisław Derehajło

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Boćki: Przebudowa drogi gminnej, ulicy we wsi Śnieżki nr geod.313/2 w km 0+000 - 0+800. Numer ogłoszenia: 126189 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014
 

Załączniki


BGK.271.4.2014 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, gmina Boćki”.


BGK.271.3.2014 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nazwa zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki”.


OGŁOSZENIE ( ZAWIADOMIENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi gminnej Nr 108776 B Wygonowo do granicy gminy Boćki


Boćki: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, gmina Boćki. Numer ogłoszenia: 89147 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

załączniki

Odpowiedź na pytanie Nr 1


Boćki: Przebudowa drogi gminnej Nr 108776 B Wygonowo do granicy gminy Boćki ( w kierunku m. Hornowo) w km 0+000-km 1+974 , związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- asfaltowych ( betonu asfaltowego ) jako warstwy ścieralnej o grubości 5 cm.
Numer ogłoszenia: 86541 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

załączniki

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Odpowiedź na pytanie Nr 2

 


Boćki: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki Numer ogłoszenia: 83081 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

załączniki

Odpowiedź na pytanie Nr 1


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dr. 271.1.2014 nazwa zadania: Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 3000 m3 żwiru Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego , równanie dróg o długości ok.110 km,  na terenie Gminy Boćki w 2014 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 3000 m3 żwiru. Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego, równanie dróg o długości ok.110 km, na trenie Gminy Boćki w 2014r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2015-05-07

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2015-05-07

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2015-05-07