Wybory Parlamentarne 2011

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP

 

 

Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy Boćki z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

 


 

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY BOĆKI

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych na terenie Gminy Boćki w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011 roku Wójt Gminy Boćki informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.).

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Boćki ma prawo do uzyskiwania informacji o:

  1)  właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

  2)  lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych  znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

  3)  warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania,  w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  4)  terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

  5)  komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

  6)  warunkach oraz formach głosowania.

Wyborca niepełnosprawny ma prawo do:

1) głosowania korespondencyjnego,

2) dopisania do spisu wyborców w wyznaczonym obwodzie,

3) głosowania przy użyciu nakładek w alfabecie Braille'a,

4) głosowania przez pełnomocnika.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie odpowiedniego wniosku:

- do dnia 19 września 2011 roku - głosowanie korespondencyjne

- do dnia 26 września 2011 roku - dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców

- do dnia 29 września 2011 r - głosowanie przez pełnomocnika

Do wniosku należy dołączyć:

-  kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

-     pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli nie jest ona ujęta w spisie wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa

Na terenie Gminy Boćki wyznaczono lokal  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2  z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Bockach ul. Dubieńska 11 do:

- potrzeb wyborców niepełnosprawnych

- głosowania korespondencyjnego

Lokale wyborcze w dniu 9 października 2011 roku będą czynne od godziny 7.00 do 21.00.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Boćki pokój nr 15 lub pod nr

tel. (085 731 96 21)

WÓJT  GMINY  BOĆKI

Stanisław Derehajło


O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY BOĆKI

 

z dnia  17 sierpnia 2011

 
 
 

w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 
 

            Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2011 r  Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Boćki na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 
 
 

Tablice ogłoszeń z wyłączeniem tablicy przy Urzędzie Gminy Boćki, Plac Armii Krajowej 3

 
 

Słupy ogłoszeń

 
 

Tablice ogłoszeń w sołectwach i świetlicach wiejskich

  

WÓJT  GMINY  BOĆKI

Stanisław Derehajło


O B W I E S Z C Z E N I E

 
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 05 września 2011
 

o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

            Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Boćki

 
 

Numer obwodu głosowania

Sołectwa wchodzące w skład obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 
1.
 

Andryjanki, Wygonowo, Wandalin, Piotrowo Trojany, Piotrowo Krzywokoły

 
Szkoła Podstawowa
W Andryjankach
tel. 85 731-44-32
2.

Boćki I, Boćki II, Boćki III, Boćki IV, Jakubowskie, Kol. Andryjanki, Siedlece, Skalimowo, Pasieka

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach

(dodatkowo obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego i dla wyborców niepełnosprawnych)

tel. 85 731 30 43
3.

Bystre, Dubno, Dziecinne, Krasna Wieś, Mołoczki, Nurzec, Sasiny, Szeszyły, Śnieżki

Wiejski Dom Kultury
w Nurcu
 
4.

Bodaki, Bodaczki, Olszewo, Wierceń, Hawryłki, Starowieś, Szumki

Budynek po Szkole Podstawowej

w Wiercieniu
tel. 731-33-09
 
5.

Sielc, Siekluki, Solniki, Torule, Wojtki, Żołoćki

 
Świetlica Wiejska
W Sielcu
 
 
 

                                                                                              WÓJT GMINY BOĆKI

                                                                                                Stanisław Derehajło

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2015-08-27

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2015-08-27

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2015-08-27