Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia wnoszenie dokumentów do urzędu drogą elektroniczną.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Podstawa prawna:

Art. 16 ust 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) art. 63 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. nr 5, poz.46).

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2008-11-03

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2016-06-14

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2008-11-03