Ogłoszenia 2016r

BGK.6733.01.2016 w spr. inwestycji liniowej dot: "Budowy linii elektroenergetycznej kablowej podziemnej średniego napięcia 15kV o długości do 480m"


DIT-III.7430.35.2016 OBWIESZCZENIE w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”.


AŚ.6740.339.2016 OBWIESZCZENIE „Przebudowie mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 175IB w miejscowości Wylan przez rzekę Leśna wraz rozbudową dojazdów”, położonej na terenie Gminy Boćki


BGK.6220.05.2016 Obwieszczenie dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Odmuleniu rzeki Leśna w km 14+920-17+300"


BGK.6220.05.2016 Obwieszczenie dot. postępowania „Odmulenia rzeki Leśna w km 14+920-17+300”


BGK.6220.05.2016 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „odmuleniu rzeki Leśna w km 14+920-17+300”


Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki o wynikach konkursu na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

OBWIESZCZENIE BGK.6220.03.2016 z dn. 22.08.2016r. w spr. "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski - Olszewo km 3+765-7+750"

OBWIESZCZENIE BGK.6220.02.2016 z dn. 22.08.2016r. w spr. "Przebudowy mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Wylan przez rzekę Leśną wraz z rozbudową dojazdów"


Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Bielsku Podlaskim z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bielskiego.


OBWIESZCZENIE BGK.6220.03.2016 z dn. 12.08.2016r. dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski - Olszewo km 3+765-7+750"


OBWIESZCZENIE BGK.6220.02.2016 z dn.12.08.2016r. dla przedsięwzięcia: "Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Wylan przez rzekę Leśną wraz z rozbudową dojazdów"


ROZPORZĄDZENIE NR 4/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt na terenie województwa podlaskiego


Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa na rok 2017


Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki dot. realizacji zadania własnego Gminy Boćki w zakresie kultury i sztuki w 2016r. „Międzynarodowy Festiwal Folkloru- Podlaskie Spotkania”


BGK.6220.02.2016 POSTANOWIENIE i OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Boćki w spr. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Wylan przez rzekę Leśna wraz z rozbudową dojazdów” gm. Boćki, powiat bielski


BGK.6220.03.2016 OBWIESZCZENIE i POSTANOWIENIE Wójta Gminy Boćki w spr. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1691 B odcinek Truski-Olszewo km 3+765-7+750" gm. Boćki, powiat bielski.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, dot: "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1691 odcinek Truski - Olszewo km 3+765-7+750"


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w spr. "Przebudowy mostu położonego w ciągu drogi powiatowej NR 1751B w miejscowości Wylan"


ZARZĄDZENIE NR 11/2016  z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia dni pracy w miesiącu maju 2016 roku


BGK. 6822.1.2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki z dnia 19 kwietnia 2016r. Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż przygotowano materiały inwentaryzacyjne niżej podanych nieruchomości położonych na terenie Gminy Boćki przeznaczonych do komunalizacji, t.j.:


I N F O R M A C J A URZĄD GMINY BOĆKI INFORMUJE, ŻE W ROKU 2015 NIE BYŁY PODEJMOWANE DZIAŁANIA LOBBINGOWE WOBEC URZĘDU


OBWIESZCZENIE Starosty Bielskiego AŚ.6341.70.2015 o wydaniu decyzji z dn. 09.02.2016r.


Harmonogram odbioru odpadów w gminie Boćki w 2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2017-01-20

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2017-01-20