GK.661.2.6.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na scaleniu gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu ,,Andryjanki – Siekluki”


Powiadomienie o prowadzeniu prac związanych z podcinką drzew i krzewów oraz  podcinką gałęzi pod liniami


GK.66L2.6.2012 ZAWIADOMIENIE o terminie okazania opracowanego i wyznaczonego na gruncie projektu scalenia gruntów  wszystkim uczestnikom scalenia oraz zebrania oświadczę od uczestników scalenia w sprawie projektu i zasad objęcia w posiadanie wydzielonych gruntów


Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki. Realizacja  zadania własnego Gminy Boćki w zakresie kultury i sztuki w 2013r.


Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 2/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Informacja o pomocy finansowej otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gm. Boćki”.

Informacja o pomocy finansowej otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gm. Boćki”.


Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki - Realizacja zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku.


Ogłoszenie

Wójta Gminy Boćki

Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż na terenie Gminy Boćki w roku 2013 realizowane jest przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminie Boćki ”. 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Koszt przedsięwzięcia wynosi 117 222,60zł.  

Efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest wyniósł 84,75Mg.

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW wynosi – 16 475,40 zł

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW wynosi – 16 475,40 zł


ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie nr  13/2013 Wójta Gminy BOĆKI z dnia   11 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu  na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach


GK.661.2.6.2012 Zawiadomienie o terminie indywidualnego zapoznania uczestników scalania z wynikami szacunku porównawczego gruntów i części składowych oraz życzeń co do przyszłej lokalizacji ekwiwalentów


Zarządzenie nr  10/2013 wójta gminy Boćki  z dnia   03 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu  na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach


BGK.6733.01.2013 Obwieszczenie z dnia 10.04.2013 dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 108749 B na odcinku Sielc przez Siedlece do drogi powiatowej nr 1705 B, dł. około 2,5 km"

BGK.6733.01.2013 Obwieszczenie z dnia 03.04.2013 (...) wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: „Przebudowy drogi gminnej nr 108749 B na odcinku Sielc przez Siedlece do drogi powiatowej nr 1705 B, dł. około 2,5 km".
 

GK.6623.14.2012 Obwieszczenie z dnia 22.02.2013 dot. decyzji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji  gruntów obrębu Siekluki

GK.6623.13.2012 Obwieszczenie z dnia 22.02.2013 dot. decyzji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji  gruntów obrębu Andryjanki


Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki dot. realizacji zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2013roku.

Załączniki do treści

  • OBWIESZCZENIE (PDF, 357,49 KB) Podgląd załącznika

    GK.661.2.6.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (...)

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2014-01-21

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2014-02-07

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2014-01-21