AŚ.6341.57.2014 Obwieszczenie Starosty z dnia 29.12.2014

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

AŚ.6341.57.2014 Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzieleniepozwolenia wodnoprawnego WZMiUW w Białymstoku z dnia 20.11.2014

Umowa na dostawę kolektorów słonecznych z dnia 1 października 2014r

BGK.6220.6.2014  OBWIESZCZENIE „przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo km 0+000 - 1+490".

GK.661.2.6.2012 Zawiadomienie o terminie wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów w wyniku scalenia.

BGK.6220.1.2014 OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach (...)

Obwieszczenie z dnia 02.09.2014  BGK.6733.02.2014 dot. (…)

Obwieszczenie z dnia 02.09.2014  BGK.6730.18.2014 dot. (…)

Obwieszczenie z dnia 02.09.2014  BGK.6730.19.2014 dot. (…)


Boćki, dnia  07.08.2014 r.  Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki.  Oferenci na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku.


GK.661.2.6.2012 Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obiektu „Andryjanki-Siekluki” gmina Boćki, powiat bielski, woj. podlaskie 


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń


GK.661.2.6.2012 OBWIESZCZENIE z dnia 28.02.2014r. dot. scalania gruntów (…)


Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Boćkach trwa od 01.03.2014r. do 28.03.2014r.

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NA OSOBĘ W RODZINIE

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

Regulamin rekrutacji do Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Boćkach – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO przy Zespole Szkół w Boćkach na rok szkolny 2014/2015

wersja w/w plików w formacie doc


ROZPORZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY PODLASKIEGO uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu

Rozporządzenie nr 2/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Procedura  postępowania na okoliczność zdarzeń drogowych z udziałem dzików na obszarze powiatów objętych


GK.661.2.6.2012 OBWIESZCZENIE z dnia 07.02.2014r. dot. scalania gruntów (…)


GK.661.2.6.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na scaleniu gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu ,,Andryjanki – Siekluki”

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2016-03-16

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2015-02-04