Ogłoszenia

Załączniki do treści

 • Informacja (PDF, 111,24 KB) Podgląd załącznika

  Barszcz Sosnowskiego

 • Informacja (PDF, 106,1 KB) Podgląd załącznika

  Informacja Wojewody Podlaskiego w sprawie środków podejmowanych w związku w wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

 • Informacja (PDF, 338,84 KB) Podgląd załącznika

  WG-VI.7155.24.2015.AA (…) w sprawie zastosowania pomocy de minimis wsparcia finansowego rolnikom w gospodarstwach, w których wystąpiły straty spowodowana przez dziki (…)

 • Informacja (PDF, 1,64 MB) Podgląd załącznika

  PS-I.9452.10.2015.IW wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 • Informacja (PDF, 110,5 KB) Podgląd załącznika

  AŚ.6261.1.2014(…) o udziale społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko realizacji uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do (…)

 • Informacja (PDF, 408,02 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram odbioru odpadów w gminie Boćki w 2015 r.

 • Informacja (PDF, 309,4 KB) Podgląd załącznika

  WYLICZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 315,1 KB) Podgląd załącznika

  postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Nr 108752B- Wandalin

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 38,92 KB) Podgląd załącznika

  Aś.6740.168.2015 decyzja dla inwestycji pn.:budowie drogi gminnej Nr 108752B

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 55,5 KB) Podgląd załącznika

  Podlaski w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1696B odcinek w miejscowości Torule

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 47,72 KB) Podgląd załącznika

  BGK.6220.6.2015 „Przebudowa odcina istniejącej drogi gminnej od ulicy wsi Mołoczki do drogi powiatowej Nr 1740B do wsi Śnieżki”.

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 116,92 KB) Podgląd załącznika

  Przebudowa odcinka drogi gminnej nr geod. 81, 184, 355, 228, 477, 493/1 od drogi powiatowej nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do wsi Nurzec

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 107,92 KB) Podgląd załącznika

  AŚ.6740.248.2015 w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1696B w miejscowości Torule do mostu na rzece Czarna

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 115,71 KB) Podgląd załącznika

  BGK.6220.8.2015 Przebudowa drogi od ulicy wsi Wygonowo do drogi powiatowej Lubiejki Nr 1751B

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 123,99 KB) Podgląd załącznika

  AŚ.6341.70.2015 Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodno prawnego tj. decyzji starosty Bielskiego z dnia 15.02.2006 roku znak AŚ.6223-2/06 na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzek

 • Ogłoszenie (PDF, 26,01 KB) Podgląd załącznika

  Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki

 • Ogłoszenie (PDF, 216,86 KB) Podgląd załącznika

  Wójt Gminy Boćki ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego w ramach Działania 7.1. Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 • OGŁOSZENIE (PDF, 41,68 KB) Podgląd załącznika

  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

 • OGŁOSZENIE (PDF, 126,75 KB) Podgląd załącznika

  Oferenci na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 • Ogłoszenie (PDF, 109,49 KB) Podgląd załącznika

  OBWIESZCZENIE Starosty Bielskiego AŚ.6341.70.2015 o wydaniu decyzji z dn. 09.02.2016r.

 • Ogłoszenie (PDF, 54,14 KB) Podgląd załącznika

  BGK. 6822.1.2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki z dnia 19 kwietnia 2016r. Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż przygotowano materiały inwentaryzacyjne niżej podanych nieruchomości położonych na terenie Gminy Boćki przeznaczonych do komunaliz

 • ZARZĄDZENIE NR 11/2016 (PDF, 350,04 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia dni pracy w miesiącu maju 2016 roku

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-17

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-01-27

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2021-02-09

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-01-27