HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE BOĆKI W OKRESIE IV – XII 2021r.

Deklaracja odpady komunalne

Deklaracja odpady komunalne (wersja edytowalna)


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2021


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE BOĆKI W OKRESIE I – III 2021


Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Boćki


WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Boćki w zakresie:

1. OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI*

2. PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT*

3. PROWADZENIA GRZEBOWISK ZWŁOK ZWIERZĘCYCH*

4. PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH*


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy


Wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Wniosek o dofinansowanie zadań polegających na unieszkodliwianiu azbestu


WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy


Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za wydane przez Wójta Gminy Boćki zezwolenia


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

Oświadczenie sprzedaż alkoholu


WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów


CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-30

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2008-06-10

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2008-06-10