BKG.6220.08.2012 Obwieszczenie z dnia 31.12.2012r dot. przedsięwzięcia polegającego na  Remont drogi powiatowej nr 1745B  (...)

BKG.6220.08.2012 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienie do organów współdziałających :Remont drogi powiatowej nr 1745B 

BKG.6220.08.2012 Obwieszczenie z dnia 4.12.2012

Opinia Nr 31/O/NZ/2012 z dnia 14.11.2012


BGK.6220.03.2012 Obwieszczenie w sprawie  podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na (...)


BGK.6220.03.2012  Obwieszczenie o wystąpieniu do organów uzgadniających o wydanie opinii i uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na (...)


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na „Montaż instalacji solarnej na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Boćki oraz budynkach użyteczności publicznej”.


BKG.6220.03.2012. Postanowienie z dnia 18.07.2012


BKG.6220.03.2012. Obwieszczenie z dnia 18.07.2012


BKG.6220.03.2012. Obwieszczenie z dnia 10.07.2012


BKG.6220.03.2012. Postanowienie z dnia 10.07.2012 


BGK.6220.03.2012 POSTANOWIENIE (...)


BGK.6220.03.2012 Wystąpienie do organów uzgadniających o wydanie opinii o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na(...)Urząd Gminy Boćki uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ramach, których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Boćki prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Boćki wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

WNIOSEK

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2013-01-31

Data modyfikacji: 2014-01-31

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2013-01-31