Uchwały 2010r

 

III Sesja Rady Gminy Boćki

Uchwała Nr III/16/10  z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Andryjanki

Uchwała Nr III/14/10  z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planów pracy na 2011 rok komisji stałych Rady Gminy

Uchwała Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw

Uchwała Nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Uchwała Nr III/11/10  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

Uchwała Nr III/10/10 Z DNIA 29 GRUNIA 2010 ROKU w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Uchwała Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

Uchwała Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


II Sesja Rady Gminy Boćki

Uchwała Nr II/7/10  dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta


I Sesja Rady Gminy Boćki

Uchwała Nr I/6/10  z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wysokości diet radnym i sołtysami

Uchwała Nr I/5/10 z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. Promocji, Kultury, Oświaty, i Spraw Socjalnych oraz wyboru członków komisji

Uchwała Nr I/4/10  z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz wyboru członków

Uchwała Nr I/3/10 z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/10 z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boćki

Uchwała Nr I/1/10 z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boćki

Załączniki do treści

 • Uchwała Nr I/1/10 (PDF, 23,9 KB)

  z dnia 02 grudnia 2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

 • Uchwała Nr I/2/10 (PDF, 24,26 KB)

  z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boćki

 • Uchwała Nr I/3/10 (PDF, 23,74 KB)

  z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

 • Uchwała Nr I/4/10 (PDF, 24,96 KB)

  z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz wyboru członków

 • Uchwała Nr I/5/10 (PDF, 26,33 KB)

  z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. Promocji, Kultury, Oświaty, i Spraw Socjalnych oraz wyboru członków komisji

 • Uchwała Nr I/6/10 (PDF, 26,48 KB)

  z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wysokości diet radnym i sołtysom

 • Uchwała Nr II/7/10 (PDF, 26,12 KB)

  z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

 • Uchwała Nr III/10/10 (PDF, 524,49 KB)

  Z DNIA 29 GRUNIA 2010 ROKU w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

 • Uchwała Nr III/11/10 (PDF, 69,02 KB)

  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

 • Uchwała Nr III/12/10 (PDF, 55,59 KB)

  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

 • Uchwała Nr III/13/10 (PDF, 24,62 KB)

  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw

 • Uchwała Nr III/14/10 (PDF, 39,48 KB)

  z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planów pracy na 2011 rok komisji stałych Rady Gminy

 • Uchwała Nr III/15/10 (PDF, 251,61 KB)

  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Andryjanki

 • Uchwała Nr III/16/10 (PDF, 26,77 KB)

  z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • Uchwała Nr III/8/10 (PDF, 270,93 KB)

  z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • Uchwała Nr III/9/10 (PDF, 136,34 KB)

  z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2010-12-07

Data modyfikacji: 2013-04-26

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2010-12-07