informacje komisji

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI FINANSÓW

I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

Boćki 2018.12.05

          

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam, że wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy Boćki odbędzie się w dniu  13 grudnia 2018 roku /czwartek/ godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3.

Porządek posiedzenia:

  1. Obowiązki i Prawa Radnego Gminy – Szkolenie
  2. Omówienie materiałów i projektów uchwał na Sesję Rady Gminy w sprawach:

    1). Projektu WPF i projektu budżetu gminy na 2019 rok

    2). Wprowadzenie zmian do Statutu Gminy Boćki

    3). Przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów     jednostek pomocniczych Gminy Boćki

   4). Przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

  5) Projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r

  6) ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Boćki

  1. Sprawy różne i bieżące gminy
  2. Opracowanie planów pracy Komisji

Przewodniczący Komisji

Piotr  Zawadzki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Data modyfikacji: 2018-12-07

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-09-08