informacje komisji

Boćki 2017.12.05

   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 ZAWIADOMIENIE

Niniejszym informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Boćki odbędzie się w dniu  14 grudnia 2017 roku godz. 9-ta, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3

Tematem posiedzenia będą następujące sprawy:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na Sesję Rady Gminy:
 • Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024
 • Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
 • Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
 • Uchwała w sprawie wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
 • Uchwała w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Boćki na lata 2017 – 2023
 • Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2018 r.
 1. Ustalenie lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 2. Sprawy różne i bieżące gminy.

Przewodniczący Komisji

Bazylewski Krzysztof


Boćki, 2017.12.05

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 Ds. Promocji, Oświaty, Kultury

i Spraw Socjalnych

Rady Gminy Boćki

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Boćki odbędzie się w dniu  14 grudnia 2017 roku godz. 9-ta, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3

Tematem posiedzenia będą następujące sprawy:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na Sesję Rady Gminy:
 • Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024
 • Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
 • Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
 • Uchwała w sprawie wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
 • Uchwała w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Boćki na lata 2017 – 2023
 • Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2018 r.
 1. Ustalenie lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 2. Sprawy różne i bieżące gminy.

Przewodniczący Komisji

Skomorowski Marek


Boćki, 2017.12.05

 Przewodniczący Komisji

 Rewizyjnej Rady Gminy Boćki

ZAWIADOMIENIE 

            Niniejszym informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Boćki odbędzie się w dniu  14 grudnia 2017 roku godz. 9-ta, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3

Tematem posiedzenia będą następujące sprawy:

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na Sesję Rady Gminy:
 • Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024
 • Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
 • Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
 • Uchwała w sprawie wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
 • Uchwała w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Boćki na lata 2017 – 2023
 • Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2018 r.
 1. Ustalenie lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 2. Sprawy różne i bieżące gminy.

 

Przewodniczący Komisji

Koptewicz Walentyna

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Data modyfikacji: 2017-12-07

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-09-08