Opinie RIO rok 2019

UCHWAŁA NR II 00312-12/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

UCHWAŁA NR II 00312-10/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Boćki

Opinie RIO rok 2018

UCHWAŁA Nr II-00310-16/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Białymstoku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Boćki na 2019 r.

UCHWAŁA Nr II-00311-16/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024

UCHWAŁA Nr II-00320-12/18  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 sierpnia  2018 r  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boćki informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

UCHWAŁA Nr II-00322-13/18  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 7 maja  2018 r  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boćki wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2017 r.

UCHWAŁA Nr 11-00321-7/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku z dnia 21 marca 2018 r w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

UCHWAŁA Nr II-00312-23/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Boćki

Opinie RIO rok 2017

UCHWAŁA Nr 11-00310-1/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 r. 7 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Boćki na 2018 rok

UCHWAŁA Nr II-00311-1/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2024

UCHWAŁA Nr 11-00320-15/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boćki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

UCHWAŁA Nr II-00322-8/17 / Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boćki v wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2016r.

UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-20/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

UCHWAŁA Nr 11-00312-54/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Boćki

Opinie RIO rok 2016

UCHWAŁA Nr 11-00310-48/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Boćki na 2017 r.

UCHWAŁA Nr II-00311-48/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na łata 2017-2020 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na łata 2017-2022

UCHWAŁA Nr II - 00320 - 31A/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Bociek informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-12/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.

UCHWAŁA Nr H-00312-58/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2016r w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2016 rok w budżecie gminy Boćki

 

Opinie RIO rok 2015

UCHWAŁA Nr II-00320-17/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boćki informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

UCHWAŁA Nr 00321-25/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

UCHWAŁA Nr 11-00312-48/15  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2015 rok w budżecie gminy Boćki

 

Opinie rok 2014

UCHWALA Nr 11-00313-38/14 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez gminę Boćki pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze Śródków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w budzicie gminy

UCHWAŁA Nr 11-00313-19/14 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez gminę Boćki pożyczki na   wyprzedzające  finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

UCHWALA Nr II-00322-5/14 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14.04. 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Boćki wniosku u udzielenie absolutorium za 2013r.

UCHWAŁA Nr 11-00321-12/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

UCHWALA Nr 11-00312-48/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2014 rok w budżecie gminy Boćki

 

Opinie rok 2013

UCHWAŁA Nr 11-00310-62/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.12. 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Boćki na 2014 r. oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

UCHWAŁA Nr 11-00311-62/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.12. 2013r w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2014-2017 wraz z prognozy długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

UCHWAŁA  Nr 11-00320-41/13  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30.08. 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boćki informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Uchwała Nr 11-00313-26/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 czerwca  2013r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez gminy Boćki długoterminowej pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr II - 00313-31/13 13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 czerwca  2013r. w wyrażenia opinii o możliwości wykupu obligacji planowych do wyemitowania 2013-2014  przez gminy Boćki

UCHWAŁA Nr 11-00312-115/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 czerwca  2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2013 rok w budżecie gminy Boćki

Uchwała Nr 11-00312-12/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2013 rok w budżecie gminy Boćki

UCHWAŁA Nr 11-00322-11/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 06.05. 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boćki wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2012 rok

Załączniki do treści

 • załącznik (PDF, 111,75 KB)

  UCHWAŁA Nr H-00312-58/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2016r w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2016 rok w budż

 • załącznik (PDF, 66,13 KB)

  UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-12/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.

 • img154 (PDF, 960,56 KB)
 • zalacznik (PDF, 526,82 KB)

  UCHWAŁA Nr 11-00321-12/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 marca 2014 r.

 • zalacznik (PDF, 992,99 KB)

  UCHWALA Nr 11-00312-48/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2014 r

 • zalacznik (PDF, 961,27 KB)

  Uchwała Nr 11-00312-12/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2013r.

 • zalacznik (PDF, 182,3 KB)

  Uchwała Nr II - 00313-31/13 13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2013r

 • zalacznik (PDF, 251,48 KB)

  Uchwała Nr II - 00313-31/13 13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2013r.

 • zalacznik (PDF, 141,3 KB)

  UCHWAŁA Nr 11-00312-115/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2013r.

 • zalacznik (PDF, 55,84 KB)

  UCHWAŁA Nr 11-00322-11/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 06.05. 2013r.

 • zalacznik (PDF, 49,36 KB)

  UCHWAŁA Nr 11-00320-41/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30.08. 2013r.

 • zalacznik (PDF, 121,39 KB)

  UCHWAŁA Nr 11-00310-62/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.08. 2013r

 • załącznik (PDF, 110,78 KB)

  UCHWAŁA Nr 11-00311-62/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.08. 2013r

 • załącznik (PDF, 1,61 MB)

  UCHWALA Nr 11-00313-38/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez gminę Boćki pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych (...)

 • załącznik (PDF, 472,37 KB)

  UCHWALA Nr II-00322-5/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14.04. 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Boćki wniosku u udzielenie absolutorium za 2013r.

 • załącznik (PDF, 606,19 KB)

  UCHWAŁA Nr 11-00313-19/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez gminę Boćki pożyczki (...)

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2014-03-21

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2014-03-21

Data modyfikacji: 2019-04-04

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2014-03-21