Przetargi 2018 rok

Ogłoszenie nr 556349-N-2018 z dnia 2018-05-10 r. Gmina Boćki: Przebudowa drogi gminnej Nr 108754B - ulicy w m. Bystre w km 7+250 – 7+550 „zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych". OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załączniki


Ogłoszenie nr 554231-N-2018 z dnia 2018-05-07 r. Gmina Boćki: Remont drogi gminnej o nr działek geod.125/1,141 od drogi pow. m. Wiercień w kierunku dr. pow. Szumki w km 0+000 - 1+000 – zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załączniki


BGK.6140.8.1.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Boćki w 2018 roku”

FORMULARZ OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Boćki w związku z ustawą z dnia 22 czerwca 2017r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. poz. 1389 z póź. zm.)


Przetarg ustny nieograniczony na: „Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących na działce oznaczonej nr geod. 50/1 we wsi Jakubowskie gm. Boćki”


Ogłoszenie nr 527933-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.  Gmina Boćki: Remont odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Boćki, polegający na wbudowaniu 8500 m3 żwiru w 2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SIWZ oraz załączniki

Numer sprawy: ZP.271.2.20 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Remont odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Boćki, polegający na wbudowaniu 8500 m3 żwiru w 2018r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2018-03-07

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2018-05-10

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2018-03-07