Przetargi

Załączniki do treści

 • załącznik (PDF, 274,7 KB)

  Ogłoszenie olej

 • załącznik (PDF, 357,81 KB)

  Boćki: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki. Numer ogłoszenia: 81995 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 • załącznik (PDF, 638,91 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • załącznik (PDF, 66,38 KB)

  Odpowiedzi na pytania

 • załącznik (PDF, 594,69 KB)

  SIWZ po zmianach-odpady 2015

 • załącznik (PDF, 57,69 KB)

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy BGK. 271. 2. 2015; nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki”.

 • załącznik (PDF, 285,6 KB)

  Ogłoszenie

 • załaczniki (ZIP, 11,81 MB)

  Dokumentacja, SIWZ

 • załącznik (PDF, 280,59 KB)

  Boćki: Remont drogi gminnej nr geod. 313/2 Śnieżki - granica gminy w km (1+400 -3+100), o dł. 1,7 km , polegający na wykonaniu nawierzchni żwirowej jezdni. Numer ogłoszenia: 65469 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty bud

 • załącznik (ZIP, 8,27 MB)

  SIWZ, kosztorysy, umowy (...)

 • załącznik (PDF, 276,17 KB)

  Boćki: Remont odcinków dróg, polegający na wbudowaniu 5100 m3 żwiru w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego w 2015r.

 • załącznik (PDF, 1,17 MB)

  SIWZ

 • załącznik (PDF, 56,98 KB)

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Remont drogi gminnej nr geod. 313/2 Śnieżki - granica gminy w km 11+400 -3+1001. o dł. 1,7 km , polegający na wykonaniu nawierzchni żwirowej jezdni

 • załącznik (PDF, 53,69 KB)

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy Dr. 271.4.2015 nazwa zadania : Remont odcinków dróg, polegający na wbudowaniu 5100 m3 żwiru

 • załącznik (RAR, 53,04 KB)

  SIWZ, dokumentacja

 • załącznik (PDF, 128,18 KB)

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Boćkach przy ul. Dubieńskiej 4, 17-111 Boćki.

 • załącznik (PDF, 62,97 KB)

  ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy Dr. 271.6.2015 nazwa zadania: Budowa odcinka drogi gminnej Nr 108752 B - Wandalin w km 1+ 275 - 2+230

 • załącznik (PDF, 100,66 KB)

  przetarg publiczny na sprzedaż samochodów

 • załącznik (PDF, 194,41 KB)

  BGK.72241.1.2015 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości

 • załącznik (PDF, 192,74 KB)

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-15

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2004-01-02

Data modyfikacji: 2018-03-07

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2004-01-02