BGK.72241.1.2015 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości


T.2632.1.2015 przetarg publiczny na sprzedaż samochodów


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy Dr. 271.6.2015 nazwa zadania: Budowa odcinka drogi gminnej Nr 108752 B - Wandalin w km 1+ 275 - 2+230


ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Boćkach przy ul. Dubieńskiej 4, 17-111 Boćki.

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Boćkach przy ul. Dubieńskiej 4, 17-111 Boćki.

załączniki


Budowa odcinka drogi gminnej Nr 108752 B - Wandalin w km 1+ 275 - 2+230.

załączniki


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy BGK. 271. 2. 2015; nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki”.

Boćki: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki. Numer ogłoszenia: 81995 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania

SIWZ po zmianach-odpady 2015

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy Dr. 271.4.2015 nazwa zadania : Remont odcinków dróg, polegający na wbudowaniu 5100 m3 żwiru


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy Dr. 271.3.2015 nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr geod. 313/2 Śnieżki - granica gminy w km 11+400 -3+1001. o dł. 1,7 km , polegający na wykonaniu nawierzchni żwirowej jezdni


Boćki: Remont odcinków dróg, polegający na wbudowaniu 5100 m3 żwiru w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego w 2015r.

załaczniki


Boćki: Remont drogi gminnej nr geod. 313/2 Śnieżki - granica gminy w km (1+400 -3+100), o dł. 1,7 km , polegający na wykonaniu nawierzchni żwirowej jezdni. Numer ogłoszenia: 65469 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

załączniki

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-09-06

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2015-05-07

Data modyfikacji: 2016-09-06

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2015-05-07