Wybory przedterminowe Wójta Gminy Boćki

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 24 lipca 2017 r. o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Boćki przeprowadzonych w dniu 9 lipca 2017 r. oraz w dniu 23 lipca 2017.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Boćki, w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Boćki

WYBORY PRZEDTERMINOWE WÓJTA GMINY BOĆKI – II TURA

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH WÓJTA GMINY BOĆKI

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE nr 1 Andryjanki

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE nr 2 Boćki

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE nr 3 Nurzec

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE nr 4 Olszewo

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE nr 5 Sielc


Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 10 lipca 2017 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Boćki w dniu 23 lipca 2017 r.

WYBORY PRZEDTERMINOWE WÓJTA GMINY BOĆKI

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH WÓJTA GMINY BOĆK

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE nr 1 Andryjanki

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE nr 2 Boćki

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE nr 3 Nurzec

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE nr 4 Olszewo

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE nr 5 Sielc


Uchwała nr 6/2017  Gminnej komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Andryjankach


Informacja Wójta Gminy Boćki z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Uchwała nr 5/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 20 czerwca 2017 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Boćki zarządzonych na dzień 9 lipca 2017 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 08 czerwca 2017 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Boćki zarządzonych na dzień 09 lipca 2017 roku


KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach dot. składu komisji oraz harmonogram pracy komisjiKOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach dot. składu komisji oraz harmonogram pracy komisji


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach


Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z przedterminowymi wyborami Wójta Gminy Boćki zarządzonych na dzień 9 lipca 2017 r.


INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINACH NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Boćki zarządzone na dzień 9 lipca 2017 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 25 maja 2017 roku dot. informacji o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Boćki na dzień 09 lipca 2017 roku.


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Boćki zarządzonych na dzień 9 lipca 2017 r.


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 23 maja 2017 r. o organizacji pracy Komisarza Wyborczego w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Boćki zarządzonych na dzień 9 lipca 2017r.


Informacja o wyznaczeniu osoby pełniącej funkcję Wójta Gminy Boćki


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Boćki.


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Boćki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2017-04-19

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2017-09-13

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2017-04-19