Wybory samorządowe 2018

WYBORY DO RADY GMINY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 1

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 2

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 3

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 4

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 5

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 6

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 7

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 8

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 9

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 10

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 11

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 12

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 13

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 14

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 15

 

Protokół - Wybory do Rady Powiatu obwód głosowania nr 1

Protokół - Wybory do Rady Powiatu obwód głosowania nr 2

Protokół - Wybory do Rady Powiatu obwód głosowania nr 3

Protokół - Wybory do Rady Powiatu obwód głosowania nr 4

Protokół - Wybory do Rady Powiatu obwód głosowania nr 5

 

Protokół - Wybory do Sejmiku Województwa obwód głosowania nr 1

Protokół - Wybory do Sejmiku Województwa obwód głosowania nr 2

Protokół - Wybory do Sejmiku Województwa obwód głosowania nr 3

Protokół - Wybory do Sejmiku Województwa obwód głosowania nr 4

Protokół - Wybory do Sejmiku Województwa obwód głosowania nr 5


Pierwsze posiedzenie i szkolenie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania odbędzie się dnia 10 października 2018 roku (środa) o godz. 10-tej   w Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach. Obecność obowiązkowa.

Pierwsze posiedzenie i szkolenie Obwodowej Komisji Wyborczej  ds. ustalenia wyników głosowania odbędzie się dnia 10 października 2018 roku  (środa) o godz. 13-tej   w Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach. Obecność obowiązkowa.


POSTANOWIENIE  Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Boćki


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Boćki bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boćki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Gminy Boćki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 01 października 2018 r. o skreśleniu kandydata na Radnego Gminy Boćki w wyborach terminowych zarządzonych na 21 września 2018 r.


INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOĆKACH z dnia 01 października 2018 r. w sprawie terminu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boćki zarządzonych


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Boćki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach 27.09.2018- 21.10.2018r.


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 24 września 2018 r. dot.  dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych i losowaniu


Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach 19.09.2018- 26.09.2018r.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Boćki z dnia 12 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Skład oraz terminy dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach, w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r.


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA  GMINY  BOĆKI z dnia 10 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach


Obwieszczenie Starosty Bielskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 22 sierpnia 2018 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych  okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach


Informacja Wójta Gminy Boćki z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Boćki  z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2018-08-22

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2018-10-24

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2018-08-23