Wybory samorządowe 2014

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY BOĆKI

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW  do RADY  GMINY  BOĆKI

WIZUALIZACJA WYBORÓW


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOĆKACH z dnia 23 października 2014 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Boćki bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 23 października 2014 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnych bez głosowania w wyborach do Rady Gminy Boćki

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Boćki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Boćki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Uchwała Nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach o losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 07 października 2014 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 4 (dodatkowy dzień)

Postanowienie Nr 7/2014 Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w składzie terytorialnej komisji wyborczych

INFORMACJA z dnia 01 października 2014 r. dot. składu Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach oraz dyżury komisji

Postanowienie Komisarza w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2014 R w sprawie publicznego  losowanie składów terytorialnych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY BOCKI z dnia 04 września 2014 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

OBWIESZCZENIE Starosty Bielskiego z dnia 2 września 2014 roku w sprawie okręgów wyborczych do Rady Powiatu Bielskiego.

OBWIESZCZENIE MARSZALKA WOJEWODZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 1 WRZESNIA 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Zgłaszanie kandydatów- niezbędne dokumenty

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 01 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach

Informacja Wójta Gminy Boćki Z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych.

KOMUNIKAT  KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia  27  sierpnia 2014 r. o organizacji pracy Komisarza Wyborczego w zakresie przyjmowania  zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 R. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach  na obszarze działania Delegatury w Białymstoku według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzone.

Zarządzenie nr 10/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim

Załączniki do treści

 • załącznik (PDF, 397,76 KB) Podgląd załącznika

  Postanowienie Nr 7/2014 Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w składzie terytorialnej komisji wyborczych

 • załącznik (PDF, 215,75 KB) Podgląd załącznika

  INFORMACJAz dnia 01 października 2014 r.dot. składu Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach oraz dyżury

 • załącznik (PDF, 410,65 KB) Podgląd załącznika

  OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Boćki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządz

 • załącznik (PDF, 99,11 KB) Podgląd załącznika

  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • załącznik (PDF, 112,96 KB) Podgląd załącznika

  Informacja Wójta Gminy Boćki Z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • załącznik (PDF, 144,65 KB) Podgląd załącznika

  O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 01 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach

 • załącznik (PDF, 485,49 KB) Podgląd załącznika

  OBWIESZCZENIE Starosty Bielskiego z dnia 2 września 2014 roku w sprawie okręgów wyborczych do Rady Powiatu Bielskiego.

 • załącznik (PDF, 475,39 KB) Podgląd załącznika

  OBWIESZCZENIE MARSZALKA WOJEWODZTWA PODLASKIEGO Z DNIA 1 WRZESNIA 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 • załącznik (PDF, 510,77 KB) Podgląd załącznika

  OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY BOCKI z dnia 04 września 2014 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz (...)

 • załącznik (PDF, 572,53 KB) Podgląd załącznika

  KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2014 R

 • załącznik (PDF, 179,62 KB) Podgląd załącznika

  HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOĆKACH powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych

 • załącznik (PDF, 176,58 KB) Podgląd załącznika

  SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOĆKACH powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku

 • załącznik (PDF, 213,93 KB) Podgląd załącznika

  OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Boćki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydent

 • załacznik (PDF, 460,79 KB) Podgląd załącznika

  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych.

 • załącznik (PDF, 826,98 KB) Podgląd załącznika

  K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 R.o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze działania (...)

 • załącznik (PDF, 689,78 KB) Podgląd załącznika

  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 27 sierpnia 2014 r. o organizacji pracy Komisarza Wyborczego w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

 • załącznik (PDF, 122,69 KB) Podgląd załącznika

  OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 07 października 2014 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 4 (dodatkowy dzień)

 • załącznik (PDF, 205,43 KB) Podgląd załącznika

  Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach o losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

 • załącznik (PDF, 604,9 KB) Podgląd załącznika

  Uchwała Nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

 • załącznik (PDF, 351,03 KB) Podgląd załącznika

  OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOĆKACH z dnia 23 października 2014 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Boćki bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

 • załącznik (PDF, 341,95 KB) Podgląd załącznika

  Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach z dnia 23 października 2014 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnych bez głosowania w wyborach do Rady Gminy Boćki

 • załącznik (PDF, 244,48 KB) Podgląd załącznika

  PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY BOĆKI

 • załącznik (PDF, 986,23 KB) Podgląd załącznika

  PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do RADY GMINY BOĆKI

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2014-03-05

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2014-03-05

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2017-06-05

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2014-03-05